fredag 15. august 2008

Eberson i går/Eberson yesterday


på Oslo Jazzfestival, altså Jon Eberson på gitar, veldig mange år (og mange kilo, både der og her) siden jeg hørte han live, det var faktisk på Club7! Bjørn Kjellemyr på bass

at Oslo Jazz Festival, Jon Eberson, guitar, many, many years (and kilos, both there and here) since I heard him live, in fact it was at Club7! Bjørn Kjellemyr on bass
og Ivar Loe Bjørnstad på trommer

and Ivar Loe Bjørnstad on drums


hvordan det var? Funky, bra trøkk og fint driv, sånn som jeg husker Eberson fra gamle dager, men her er vi altså på Nasjonal Jazzscene på Karl Johans gate.

how it was? Funky, good energy and nice drive, just like I remember Eberson from good old days, but now we are at National Jazz Scene at Karl Johan street

Ingen kommentarer: