mandag 25. april 2011

Denne er faktisk vernet / this is in fact protected


og derfor blitt reparert, litt klønete, kanskje. I år er 110 år siden Kristiania Telefonanlegg ble dannet, før hadde to private selskaper konkurrert siden telefonen kom til Christiania i 1880. Oslo har vært noe for seg selv seinere også, ved at tallskiven var motsatt av resten av landet (skapte litt krøll da vi flyttet til Kristiansand f.eks.) Les mer her om historien om telefonen i Oslo.

and therefore been repaired, a bit clumsy maybe. In 2011 it is 110 years since Kristiania Telefonanlegg started. Oslo has certainly been something special later too, the dial had the numbers in opposite to the rest of Norway. When we moved to Kristiansand some 30 years ago, it created a bit trouble.

Ingen kommentarer: