lørdag 28. mai 2011

Dagens levende musikk / today's live musici musikkpaviliongen i Studenterlunden

in the music pavilion in Studenterlunden


og det er Bjølsen Seniorkorps som spiller gamle og gode melodier

and it is Bjølsen Seniorkorps playing good, old tunesIngen kommentarer: