lørdag 7. mai 2011

Ny gangbru /new footbridge


fra Bjørvika til Grønland, over alle jernbanesporene inn og ut fra Oslo S, foreløpig ikke så mange som bruker den. Jeg håper det blir flere når Bjørvika blir ferdig, m.a.o. at det blir noe som trekker folk til Bjørvika, litt liv, ikke bare "signalbygg" (merker at jeg begynner å hate det begrepet). Munchmuséet må få bli på Tøyen! Men brua er bra, den. Se flere bilder i bloggen Byen i forandring.

from Bjørvika to Grønland, over all the railroad tracks in and out of Oslo S, few people are using it now. I hope there wil be more when Bjørvika is finished with some liveliness (but I do not want a new Muchmuseum here, much better where it is located now, at Tøyen). But the new bridge is ok!


Ingen kommentarer: