torsdag 5. desember 2013

Dette er det gamle støperiet

i Seilduksgata 31, denne røde bygningen står på den gule lista, litt uklart for meg om den blir bevart, men det har vært planlagt boligbygging på resten av tomta. Det har tatt lang tid og mye bråk, men det er solgt mange leiligheter for lengstmen mitt ærend var altså(som du ser) å dokumentere kunsten her, mens den ennå er der (holdt forresten på å bli innelåst men ble reddet av en polsk arbeider!)så spørs det hva som skjer med boligmarkedet etterhvert...

Ingen kommentarer: