tirsdag 27. juni 2017

Onsøylandet midtsommers

utsikt fra Oksrødkilen (dvs berget ved siden av kilen) mot Ytre Oslofjord, med danskebåten på vei inn til Oslo og Vestfoldkysten. Hadde det vært klarere, hadde du sett Tønsberg bak der et sted. Det blåste friskt, ikke noe badevær, akkuratmen helt ok å rusle rundt og finne bilderover på Fredrikstadholmen er det mange spor etter steinhoggervirksomhetenog denne rødstjerten peip så sårt og litt hissig når jeg nærmet meg

Ingen kommentarer: