torsdag 1. mars 2018

Et fantastisk sted

drevet av en utrolig ildsjel av en kunstner(jeg husker ikke hva han heter, og heller ikke hva stedet heter). Han driver skole, veldig praktisk og håndfast innrettet og vi kjøpte med oss mye, så vidt jeg kunne se og det forundrer ikke at en sånn mann med et sånt overskudd, har en tam ørn tuslende rundt i privaten

Ingen kommentarer: