søndag 22. juli 2018

Rahbek Group

spilte i Husets have tirsdag, jeg må si at jeg husker ikke helt hvordan det låt. Trolig var det ganske bra. Jeg har ikke klart å finne navnene på musikerne (men det kan komme når jeg får lett litt)

Ingen kommentarer: