torsdag 20. september 2018

Det er flere år siden

jeg kunne vise ei ny bru over Akerselva, men denn ehar dukket opp mellom Hausmanns bru og Nybrua. Altså mellom Lakkegata på østsia og Slåmotgangen på vestsia. Fint med alt som knytter øst med vest her i byen.og allerede mye brukt, som du ser, selv om den er forbudt for biler

Ingen kommentarer: