fredag 18. desember 2009

Kommentar / comment


om miljøet, antar jeg, riktig å vise den på Købehavnmøtets siste dag. Har vel ikke så stor virkning, antar jeg. Fant den her i byen for et par uker siden, husker ikke helt hvor.

on pollution, I guess, right time to show it on the last day of the Copenhagen meeting. Do not move them very much, I am afraid. Found it here in the city a couple of weeks ago, do not remember exactly where.

Ingen kommentarer: