søndag 17. oktober 2010

For noen uker siden / some weeks ago


sto jeg i St.Olavs gate, ved den store, tomme plassen der de nå begynt å bygge hotell og snakket med noen folk som gikk forbi om det som skal komme. De sa at "jeg håper de river det stygge bygget ved siden av" (som jeg selvfølgelig ikke har noe godt bilde av), OG NÅ RIVES DET STYGGE BYGGET! Bra.

I walked St.Olavs gate by the big, empty square where they now are building a hotel, and talked to some people passing by about it. They said "I hope they will tear down the ugly building too" (I have of course no good picture of), AND NOW THAT UGLY BUILDING IS TORN DOWN! Good.bak i bildet ser du det nye bygget som kommer i Blitzkvartalet, det blir 7 etasjer høyt, altså mye høyere enn Blitzhuset og Edvard Munchs hus i Pilestredet

in the background you see the new building close to the Blitz House in Pilestredet


og snart må du til denne bloggen for å se Partysvensker
and soon you have to visit this blog to see Partysvensker


Ingen kommentarer: